Mediawijsheid

De intrede van internet en informatietechnologie stelt opvoeders en onderwijs voor nieuwe uitdagingen en vragen. Mediawijsheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk geworden waarvoor ook binnen het onderwijs momenteel veel aandacht is. Hoe lang mag mijn kind achter de spelcomputer of de iPad? Hoe leren we kinderen omgaan met hun privacy op sociale media en internet? Wat kunnen we doen aan cyberpesten? Hoe voorkomen we “copy-paste” plagiaat? En hoe leren we kinderen dat niet alle informatie die ze tegenkomen op internet waar hoeft te zijn en media niet altijd de werkelijkheid weergegeven?

Mediawijsheid

21e eeuwse vaardigheden

Kinderen mediawijs opvoeden houdt ook in dat we ze de vaardigheden van deze eeuw moeten meegegeven. Eén van die vaardigheden is bijvoorbeeld basiskennis van het programmeren zodat ze goed zijn voorbereid op de informatiemaatschappij waarin ze later zullen studeren en werken. Het compentiemodel mediawijsheid beschrijft 10 competenties (kennis, vaardigheden, houding) om actief te kunnen participeren in de media- en informatiesamenleving waarin we leven.

Mediawijs onderwijs

De vraag hoe we onszelf en onze kinderen mediawijzer krijgen is één ding, maar hoe integreren we al die media, apps, tools en technologie in de lessen en curricula? Hoe maken we daarmee het lesmateriaal rijker, interactiever en activerender? En ben ik als leerkracht/docent eigenlijk zelf wel mediawijs en informatievaardig genoeg om dit te kunnen faciliteren?

DSC_0884-2

Let’s Inform biedt advies- en trainingstrajecten aan rondom het thema mediawijsheid en het gebruik van media in de praktijk:

  • Ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van mediawijsheid
  • Adviseren rondom aanbod en mogelijkheden rondom (het gebruik van) media
  • Media- en informatievaardigheidstrainingen voor onderwijzend personeel
  • Gebruik en hergebruik van internetbronnen (auteursrecht)
  • Workshops en advies over de inzet van sociale media en educatieve apps binnen het onderwijs

Of een op maat toegesneden advies, training of workshop.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.