21e eeuwse vaardigheden

De wereld van nu vraagt om een “responsieve economie” die in staat is om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving (WRR, 2013). Voor werknemers zijn de sleutelbegrippen daarbij veerkracht, aanpassingsvermogen en een proactieve houding. Ook het onderwijs leidt op voor banen die nu deels nog niet bestaan (SER, 2015). Andere vaardigheden zijn dus nodig om in deze eeuw goed te functioneren als student of als werknemer. De Onderwijsraad pleitte in 2014 in haar rapport “Een eigentijds curriculum” om die reden voor  curriculumvernieuwing met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden (Onderwijsraad, 2014). Volgens het model van SLO / Kennisnet (2015) vallen onder die 21e eeuwse vaardigheden, naast informatievaardigheden, ook vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, computational thinking, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, communicatie, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulatie.
21e eeuwse vaardigheden

Let’s Inform kan u en uw team bijstaan, adviseren en trainen op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden.
Kijk voor meer informatie op de afzonderlijke pagina’s over deze onderwerpen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.


Referenties:

WRR. (2013). Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland (p. 442). Den Haag. Retrieved from http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-11-01__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf
SER. (2015). Hoe leren wij in de toekomst? Verslag van de SER-dialoogbijeenkomsten overleren in de toekomst (p. 122). Den Haag. Retrieved from https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/leren-in-toekomst.aspx


Recente berichten

Fact checking

Zoekmachinemarketing

Ordeningsprincipes

Aftellen

Wat zoekt u?

Tweets